ECOCELLI  BAROMETER

De werking van een ecocelli barometer vervaardigd naar een idee van Denis Dingens 1998.

  Binnenkort mogen kwikbarometers vanwege het milieu onvriendelijke kwik niet meer verkocht worden.
De Belgische barometer fabrikant Dingens . Speelt in op de marktsituatie en ontwierp een nieuwe barometer .

Gedoopt   ECO CELLI

De Eco-celli  is een barometer  die de precisie van de kwikbarometer
evenaart Hij functioneert echter op een totaal ander principe. In plaats van op kwik, zoals bij de traditionele vloeistof systemen berust, de werking -van deze barometer op de samendrukbaarheid van gas.
Aan  de linker bovenzijde van de barometer bevindt zich het gas boven de
rode vloeistof in het reservaar. dit gas, zorgt voor een constante tegendruk ten opzichte van de   atmosferische luchtdruk.
Een belangrijke factor voor de aflezing van barometers is de temperatuur. Door hogere temperaturen gaan vloeistoffen en/of  gassen uitzetten, waardoor een foutieve waarde veroorzaakt wordt.
Bij  de Eco-celli werd dit probleem opgelost door parallel aan de barometer een precisiethermometer  te plaatsen die exact dezelfde uitzetting/krimp vertoont bij wijziging van de temperatuur.  Door een beweegbare schaal te gebruiken, die men verschuift tot op de actuele thermometerstand (het blauwe vloeistofpeil) corrigeert men de foutieve waarde zodat men de exacteluchtdruk kan aflezen, op de barometer schaal.  Voor men de luchtdruk af kan lezen, dient men eerst de index van de beweegbare schaal op het blauwe vloeistofpeil te schuiven, zodat de temperatuurcorrectie zorgt voor een exacte aflezing.Bijgesloten een afbeelding van het instrument.

Veel meer informatie op de site van Denis dingens

Terug naar het begin

 

 

Heeft u vragen over deze bijzondere instrumenten, zend een bericht aan:E-MAIL:Chiel Pel